A M P R E N T A D E B I N E

MINUNI LA ÎNDEMÂNĂ !

Detalii proiect

Un proiect dedicat elevilor, profesorilor și părinților. Se personalizează o scară din școală cu titlul drepturilor. Fiecărui Drept îi corespunde un QR Code care poate fi scanat și va deschide o prezentare detaliată a acelui drept, pe înțelesul tuturor, dar și resurse gratuite și fișe de activități. Acolo unde spațiul nu permite, pot fi instalate pe pereți sau alte locuri accesibile. Suntem deschiși colaborării cu toate instituțiile pentru copii. 
Dacă doriți proiectul în unitatea dumneavoastră, trimiteți solicitarea la amprentadebine@gmail.com

"Copilul trebuie să ştie că este un miracol, că încă de la începutul lumii şi până la sfârşitul ei, nu va mai fi niciun copil ca el."
Pablo Casals
Violoncelist și Dirijor catalan

CONVENŢIA din 20 noiembrie 1989 (*republicată*)cu privire la drepturile copilului**)Articolul 2 1. Statele părţi se angajează să respecte şi sa garanteze drepturile stabilite în prezenta convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau alta opinie, de naţionalitate, apartenenţa etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizica, de statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.