A M P R E N T A D E B I N E

MINUNI LA ÎNDEMÂNĂ !

    You Are Currently Here!-
  • Home
  • -Termeni și condiții

Termeni și condiții

Amprenta de Bine-Minuni la îndemână! Termeni și condiții utilizare site

I. Despre site și utilizarea sa
Site-ul disponibil la domeniul https://amprentadebine.ro/ și subpaginile acestuia, va fi denumit în continuare “site-ul”.

Site-ul https://amprentadebine.ro/ este proprietatea Asociației Amprenta de Bine, persoană juridică română non-profit, Certificat nr.3/11.02.2022, Hunedoara.

Prezentul site pune la dispoziția vizitatorilor informații cu privire la proiectele asociației, partenerii și colaboratorii, beneficiarii și activitatea asociației Amprenta de Bine,  modalitățile de susținere a campaniilor și acțiunilor ADB.

Site-ul conține știri, articole, materiale, informări, comunicate de presă despre proiectele desfășurate de ADB pentru promovarea drepturilor copiilor și adulților, pentru promovarea educației și civismului și a valorilor europene, despre impactul și rezultatele acestora.

Prin accesarea sau folosirea site-ului, în orice mod, inclusiv prin simpla vizitare a acestuia site, sunt acceptate fără limitări, restricţii sau excluderi, termenii şi condiţiile de utilizare stabilite în această secțiune.

Termeni şi Condiţii, trebuie să fie citite și acceptate prin raportare la celelalte documente disponibile pe site-ul ADB: Politica de confidenţialitateNota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării.

II. Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului

Amprenta de Bine (ADB) este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la: articole, texte, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, modele, desene, grafică.

Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Asociației Amprenta de Bine. Pentru a modifica, vinde, distribui sau să crea lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, se va solicita aprobarea scrisă prealabilă din partea ADB, care poate fi obţinută trimiţând o solicitare la adresa de email: office@amprentadebine.ro. Aceste reguli se aplică tuturor utilizatorilor site-ului ADB, garantând în aceste condiţii, un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat de accesare şi utilizare a site-ului ADB.

ADB își rezervă dreptul de a modifica condițiile de utilizare și celelalte reguli care apar pe site. Orice modificare va fi adusă la cunoștința utilizatorilor prin publicarea acesteia pe site. Continuarea utilizării site-ului sau a oricărui material oferit prin intermediul acestuia constituie acceptul dumneavoastră privind modificările.

III. Materiale furnizate şi reguli de utilizare a acestora

Utilizatorii sunt singurii care răspund pentru materialele furnizate,. Utilizatorilor le este interzisă utilizarea site-ului pentru a publica informații sau date personale referitoare la o terță parte.

Prin utilizarea siteului, sunteți de acord:

  • să oferiți informații actuale și complete;
  • să nu copiaţi, multiplicaţi, distribuiţi, arhivaţi sau păstraţi, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, materialele şi informaţiile existente pe acest site, fără acordul scris al ADB;
  • să nu încărcați, publicați sau să transmiteți în oricare alt mod prin intermediul site-ului viruși sau alte fișiere disruptive sau distructive;
  • să nu întrerupeți sau să interferați cu securitatea site-ului sau să cauzați pagube sau alte neplăceri celorlalți utilizatori, sau materialelor, resurselor sistemului, parolelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul site-ului sau al altor site-uri afiliate sau legate.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidenţialitatea datelor u caracter personal procesate prin intermediul acestui site constituie o prioritate pentru noi. Prin intermediul site-ului ADB sunt colectate date cu caracter personal ale utilizatorilor care furnizează voluntar aceste informaţii, prin intermediul procedurii de înregistrare pe site, prin completarea formularelor online de donații sau înscriere ca voluntar, prin abonarea la newslettere sau prin aplicarea la posturile disponibile in secţiunea Cariere sau în apelurile de joburi.

Vă vom solicita, în condițiile legii, informații care vă identifică personal sau care ne oferă posibilitatea de a vă contacta. Aceste informații sunt utilizate pentru alcătuirea unor statistici generale și observarea celor mai vizitate pagini. În cazul în care ați făcut o donație către organizația noastră vom stoca datele furnizate de dumneavoastră și, cu acordul dumneavoastră,  le vom folosi pentru a vă notifica despre celelalte activități și proiecte ADB.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „GDPR”), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR şi legislaţia naţională aplicabilă.

Detaliile privind prelucrarea de către ADB a datelor cu caracter personal, drepturile de care dispuneţi în raport cu modul de prelucrare a datelor de către noi, modalitatea de exercitare a drepturilor reglementate prin Regulamentul UE 2016/649, precum şi alte informaţii relevante cu privire la acest aspect sunt disponibile în Politica de confidențialitate a ADB. Prin livrarea oricăror date personale pe acest site, vă exprimați acordul că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate.

ADB se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul site-uluicc şi să nu le divulge unei părţi terţe decât în condițiile impuse de lege.

Datele personale vor fi folosite în scop de comunicare, informare, studii și statistici.

Utilizatorul este  responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei asociate accesului în contul de utilizator, dar și pentru informaţiile care sunt făcute publice din contul dumneavoastră. ADB nu îşi asumă responsabilitatea faţă de consecinţele ce pot să apară în urma accesării neautorizate a contului de către terţe persoane.

ADB nu-şi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care vă publicaţi adresa sau orice date cu caracter personal din proprie iniţiativă, într-un mesaj public.

V. Donaţiile online (plata prin card) efectuate prin intermediul site-ului.

Prin intermediul site-ului amprentadebine.ro puteți efectua donații și sponsorizări pentru derularea activității, proiectelor și campaniilor derulate de ADB.

Donația se poate efectua fie după crearea unui cont pe site, fie anonim, fără cont.

Prin crearea unui cont și/sau completarea dumneavoastră oricărui formular de pe site, dumneavoastră consimțiți să vă înregistrăm în baza noastră de date.

Procesarea donațiilor efectuate online, cu cardul,  se face de către Netopia….

Întreaga responsabilitate privind procesarea donațiilor online revine Netopia și băncilor/instituțiilor financiare emitente ale cardurilor utilizate de dumneavoastră.

VI. Recrutarea prin intermediul site-ului.

Puteți aplica pentru o poziție la ADB anunțată în secțiunea Cariere de pe acest site sau în scopul voluntariatului. CV-ul va fi utilizat exclusiv în scopul recrutării, conform prevederilor din Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării.

VII. Limitele răspunderii ADB.

Site-ul poate conține legături către site-uri web și resurse care nu sunt proprietatea ADB. Asociația Amprenta de Bine nu are niciun control asupra acestor site-uri web și a resurselor găsite în acestea și nu va fi răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici pentru conținutul, publicitatea, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri web. ADB nu este răspunzătoare pentru pagubele survenite, eventualele efecte negative asupra utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau legate de orice conținut, publicitate, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri web. ADB nu este răspunzătoare pentru funcționalitatea sau performanțele,a software-ului descărcat de pe aceste site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar prin aceste site-uri sau prin utilizarea acestor site-uri web. Accesând site-urile indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor indicate și acceptați termenii și condițiile enunțate mai sus.

Vă mulțumim că ne sunteți alături! Împreună putem face minuni…la îndemână!