A M P R E N T A D E B I N E

MINUNI LA ÎNDEMÂNĂ !

Când m-am dus cu mama să fac cererea eram așa confuză, nu era nimic wow. După ce l-am luat m-am simțit ca un cetățean responsabil pentru că era actul meu oficial.
Demi, 15 ani
Elevă
Când am mers împreuna cu mama sa îmi realizez poza de buletin, am simțit că de acum înainte voi fi adult și m-am simțit mult mai matur! Am fost informat de către mama mea ce obligații și ce drepturi voi avea din momentul ridicării buletinului și mi-am dat seama ca am pășit pentru prima dată în viața de adult! Și îmi doresc ca toți copiii să fie informați despre drepturile și obligațiile aduse de cartea de identitate la vârsta de 14 ani!
Octavian, 16 ani
Elev
Inițial nu am știut care e sensul/ rostul acestui buletin (sentiment de neștire), ca mai apoi să aflu că am anumite îndatoriri. În timpul de așteptare s-au acumulat o serie de emoții care determinau primul pas spre maturitate și responsabilitate.
Ana-Maria, 19 ani
Studentă
Primul buletin e o adevărată deschidere de orizonturi. Te simți pentru prima dată RESPONSABIL de ce faci, cum faci și pentru ce faci. Sentimentul e de necunoștință, e un neant în care te arunci fără să știi prea multe, dar cu proaspătul tău buletin la purtător. Se simte bine să ai buletin, să poți arăta cuiva cine ești.
Iustin, 19 ani
Student
Buletinul, în teorie, înseamnă maturitate. Auzi de la părinți mereu, “Ai buletinul la tine?”, însă la 14 ani nu îl ai la tine pentru că simțul de responsabilitate nu este complet format. Și totuși, sentimentul de a avea buletin te schimbă.
Adia, 19 ani
Studentă

Să aflăm mai multe despre cartea de identitate!

Ce este o carte de identitate? Când o pot primi? Ce obligații am?...la toate aceste întrebări veți găsi răspunsuri în broșura noastră și în celelalte resurse din această pagină. Dacă doriți să știți mai mult, cereți detalii la office@amprentadebine.ro.

Ce zice legea?

Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Art. 12.- (1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate.
(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate. 22/07/2013 – alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 82/2012
(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. 
Art. 12ind1. – (1) Opţional, începând cu data realizării condiţiilor tehnice, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinţi, a reprezentatului legal, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau, după caz, în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.
(2) Ordonanţa preşedinţială prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea cărţii electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani sau de a-şi exprima acordul în acest sens.
(3) În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cartea electronică de identitate se eliberează în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
(4) Nu se eliberează carte de identitate simplă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

Un proiect Amprenta de Bine împreună cu ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.